ข้อมูลติดต่อ

  • KK CONTAINER
    (เคเค คอนเทนเนอร์)
    ตั้งอยู่ที่ 274 หมู่ 2 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • kkcontainer@hotmail.com
  • 085-8687906, 085-8687906
  • http://www.kk-container.com